Mogelijke acties Pannenhuis I-II

SCHOON, HEEL EN VEILIG INDUSTRIETERREIN
 • Samenwerken en schouw brandweer, politie, gemeente.
 • Collectieve (slimme) camerabewaking.
 • Verbeteren verkeersveiligheid (kruispunten, drempels, snelheidslimieten).
 • AED’s voor iedereen toegankelijk, incl. training gebruik.
 • Cybercrime voorlichting.
 • Ondermijning en louche huurders.
TOEGANKELIJKHEID EN OPENBARE RUITMES
 • Versterken infrastructuur (fiets- en wandelroutes, kruispunten en toegangswegen).
 • Bewegwijzering.
 • Straatverlichting.
 • Verbeteren waterafvoer en riolering.
DUURZAAMHEID WERKGELEGENHEID
 • Collectieve energiemaatregelen, energiescans, zonnepanelen.
 • Klimaatadaptie en biodiversiteit.
 • Arbeidsmarkt activiteiten (open dag).
 • Gezond werken.
 • Aansluiting onderwijs (stages en talent).
PROFESSIONELE ORGANISATIE
 • Gezamenlijke marketing / website.
 • Samenwerking ondernemers.
 • Netwerkborrels.
 • Samenwerking ondernemers / gemeente.

deel dit bericht
Naar het overzicht
 

Belangrijke thema’s voor Pannenhuis

 • Schoon, heel & Veilig
 • Toegankelijkheid & Aankleding
 • Duurzaamheid
 • Werkgelegenheid & Samenwerken

Wat houdt Stichting BIZ Pannenhuis in?

Veel ondernemers en eigenaren op een bedrijventerrein zijn wèl bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen. Het is dan de kunst om genoeg collega ondernemers mee te krijgen, waardoor de vereiste meerderheid (grofweg 65%) voor een BIZ wordt behaald. Voorbeelden van BIZ-activiteiten die tot meer klanten leiden zijn extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid, gebiedsmarketing, onderlinge samenwerking en een professioneel management.

Om samen stappen te zetten om de samenwerking en het bedrijventerrein te verbeteren hebben we financiële middelen nodig. Uitgangspunt is dat iedereen die profiteert van de gezamenlijke activiteiten meebetaald en dat de kosten voor de individuele ondernemer/vastgoedeigenaar zo laag mogelijk blijven. De gemeente blijft haar eigen taken uitvoeren. Daarnaast int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie. Hiermee kunnen de beoogde acties worden betaald.

© 2024 Stichting BIZ Pannenhuis