BIZ Houtakker Bemmel

Al gerealiseerde acties door middel van BIZ en verkregen subsidie van overheid instanties op Houtakker Bemmel.

 • Nieuwe groenvoorziening op alle hoeken en belangrijke toegangswegen.
 • Wandelpad vanaf de bushalte die verder over het hele bedrijvenpark loopt, waar de ondernemers in de pauzes ook gretig gebruik van maken.
 • Bewegwijzering met naambordjes van ondernemers.
 • Drie plaatsen met openbare AED’s.
 • Collectieve opzet van groenonderhoud, vegen, strooiplan en eventueel sneeuw ruimen in de winter.
 • Bewakingcamera’s die binnenkort geïnstalleerd worden.

Verder nog op de agenda

 • Collectief warmtenet, opslag energie doormiddel van een ondergrondse accu.
 • Aanplanting bomen, plaatsen van depodog’s en zitbanken op doorgaande routes.

deel dit bericht
Naar het overzicht
 

Belangrijke thema’s voor Pannenhuis

 • Schoon, heel & Veilig
 • Toegankelijkheid & Aankleding
 • Duurzaamheid
 • Werkgelegenheid & Samenwerken

Wat houdt Stichting BIZ Pannenhuis in?

Veel ondernemers en eigenaren op een bedrijventerrein zijn wèl bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen. Het is dan de kunst om genoeg collega ondernemers mee te krijgen, waardoor de vereiste meerderheid (grofweg 65%) voor een BIZ wordt behaald. Voorbeelden van BIZ-activiteiten die tot meer klanten leiden zijn extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid, gebiedsmarketing, onderlinge samenwerking en een professioneel management.

Om samen stappen te zetten om de samenwerking en het bedrijventerrein te verbeteren hebben we financiële middelen nodig. Uitgangspunt is dat iedereen die profiteert van de gezamenlijke activiteiten meebetaald en dat de kosten voor de individuele ondernemer/vastgoedeigenaar zo laag mogelijk blijven. De gemeente blijft haar eigen taken uitvoeren. Daarnaast int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie. Hiermee kunnen de beoogde acties worden betaald.

© 2024 Stichting BIZ Pannenhuis